Pultitus ja ankkurointi

Pultitus on yksi tapa lujittaa kalliota. Kalliossa on erilaisia geologisia ominaisuuksia, kuten kiven laatu, lujuus ja rakoilu. Kallio voi silmämääräisesti näyttää hyvältä louhintatyön jälkeen, mutta pitkällä aikavälillä kalliotilan ympärille muodostuvat jännitykset ja louhintatyöstä syntyneet tärinät voivat rikkoa kalliopintoja. Pultitus on yksi avaintekijä, jolla saavutetaan turvallinen tila ja työympäristö vielä vuosikymmeniksi eteenpäin.

Ankkuroinnilla taataan rakenteiden liikkumattomuus. Tyypillisiä kohteita ovat väliaikaiset tukiseinät kaivannoissa, joilla varmistetaan turvalliset työskentelyolosuhteet. Ankkureita käytetään myös isojen rakenteiden anturoissa ja kallioon kiinnityksissä.

Etsitkö ammattitaitoista alihankkijaa?